Internationella surrogatarrangemang och folkbokföringslagen

Skriftlig fråga 2019/20:611 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det svenska tvillingparet Erik och Inez föddes i november i Mexiko genom ett internationellt surrogatarrangemang. På grund av havandeskapsförgiftning föddes barnen redan i vecka 28 och behöver intensivvård dygnet runt.

Eftersom svenska myndigheter vägrar att registrera barnen i Sverige har de inte tillgång till svenska försäkringar, och föräldrarna tvingas betala för den extremt kostsamma vården ur egen ficka. De har tvingats samla ihop pengar via insamlingar på sociala medier för att kunna betala vården.

Föräldrarna uppger själva till nättidningen qx.se att de har tecknat alla försäkringar som funnits tillgängliga inför ett surrogatarrangemang, men eftersom barnen inte har fått svenskt medborgarskap eller sina svenska personnummer så gäller inte försäkringarna. Av samma anledning får de heller inte hjälp av svenska myndigheter. Dessutom har svenska civilsamhällesorganisationer nekat paret hjälp på grund av att barnens svenska medborgarskap inte har erkänts.

Svensk byråkrati kan kosta Erik och Inez deras liv. Skatteverket kräver att barnen ansöker om folkbokföring på plats i någon av Skatteverkets lokaler i Sverige. Men barnen är för sjuka för att kunna resa till Sverige. Det är ett moment 22 som kan avgöra om de överlever eller inte.

Justitieminister Morgan Johansson har i ett tidigare svar på en skriftlig fråga (2018/19:387) till mig uttalat följande:

Undvikande av statslöshet är en grundprincip i svensk medborgarskaps-lagstiftning. Sverige har också genom att ansluta sig till ett antal internationella konventioner bl.a. barnkonventionen, FN:s konvention om begränsning av statslöshet och europeiska konventionen om medborgarskap förbundit sig att undvika statslöshet, särskilt i fråga om barn.

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder, men fallet med Erik och Inez visar med all tydlighet att svensk byråkrati med folkbokföring betyder att svenska barn kan komma att dö på grund av att de inte har möjlighet till vård i det land där de har fötts. Det kan knappast vara för barnens bästa och i enlighet med barnkonventionen att svenska barn behandlas på detta sätt av svenska myndigheter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen att vidta åtgärder så att svenska barn som föds via internationella surrogatarrangemang kan folkbokföras i Sverige på ett sätt som gör att de har tillgång till försäkringar och som gör att deras liv inte riskeras på grund av svensk byråkrati?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-09 Överlämnad: 2019-12-10 Anmäld: 2019-12-11 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga