Investeringar i solenergi

Skriftlig fråga 2020/21:2101 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Investeringsstödet för solceller har varit en succé och ett viktigt steg för att fler ska kunna vara med och bidra till klimatomställningen. Nu har solcellstödet gjorts om i syfte att göra det enklare, snabbare och mer tillgängligt. Men privatpersoner som har ansökt om solcellsstöd för en privat solcellsanläggning uppger att stödet har uteblivit och pekar på felaktig kommunikation. En av dem som har investerat i solceller är Lars Bergqvist i Sunne, som upplever att han hamnat i kläm mellan två olika lösningar. Han pekar på att kommunikationen vad gäller de olika lösningarna inte varit tydlig då pengar som avsattes för stödet inte räckte till alla som ansökt och stödet därmed inte beviljats för fler.

Det ska bli enklare och billigare att producera egen el. När ett system ersätts med ett annat behöver det fungera.

Utifrån ovanstående är min fråga till statsrådet Anders Ygeman: 

 

Avser statsrådet och regeringen att göra något för de personer som har hamnat i kläm mellan olika system och därmed gått miste om stödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-08 Överlämnad: 2021-03-09 Anmäld: 2021-03-10 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga