Investeringsstöd i det nya landsbygdsprogrammet

Skriftlig fråga 2014/15:553 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Investeringsstöden är en mycket viktig del i finansieringen av satsningar inom jordbruksnäringen. I många fall är stödet avgörande för om satsningar över huvud taget ska komma till stånd, och för i stort sett alla investeringar inom näringen är de styrande för när satsningen ska ske.

I väntan på att reglerna för det svenska landsbygdsprogrammet ska antas i Bryssel befinner vi oss i ett vänteläge. I dagsläget kan man endast ansöka om investeringsstöd för investeringar i djurstallar som innebär en utökning av antalet djurenheter.

Länsstyrelserna är emellertid väldigt tydliga med att det sker på egen risk då fortfarande mycket är oklart såväl vad gäller de slutliga reglerna som länens budgetar. För andra typer av investeringar öppnas möjlighet att ansöka tidigast i september i år.

För att redan i sommar kunna komma igång med investeringar i djurstallar finns det en efterfrågan på att redan nu kunna börja med byggnationer. Byggnationer är för jordbruket ofta bara möjliga under sommarhalvåret.

Det nuvarande beslutet att ansökan inte får komma in före den 1 september innebär ett antal negativa konsekvenser för såväl jordbruksnäringen som landet som helhet såsom

  • tappade arbetstillfällen
  • tappad konkurrenskraft i våra lantbruksföretag
  • anhopningar av ansökningar kommande år med hög belastning på myndigheter som följd
  • risk för fördyring av projekten då en uppdämd efterfrågan på byggentreprenader släpps lös 2016. 

 

Anser statsrådet Sven-Erik Bucht att man bör öppna upp möjligheten för jordbrukare att redan nu kunna ansöka för flera typer av investeringar än de som sker i djurstallar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga