Investeringsstöd inom jordbruket

Skriftlig fråga 2019/20:1538 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Coronapandemin har ritat om kartan för investeringar och utmaningar. Samtidigt finns det verksamhet som fortfarande är i gång som vanligt och måste fungera även framöver. En av dem är livsmedelsindustrin.

Inom ramen för den europeiska jordbrukspolitiken finns Landsbygdsprogrammet vars syfte är att utveckla den svenska landsbygden. Programmet är en del av EU:s strategi för hållbar tillväxt. Genom Landsbygdsprogrammet kan lantbrukare bland annat söka ekonomiskt stöd till projekt och investeringar som syftar till att uppnå mål om miljö, hållbarhet och innovation. Innevarande programperiod sträcker sig till 2020 och finansieras delvis av EU. EU har än så länge inte fattat beslut om en ny budget och därmed inte heller om en ny budget för Landsbygdsprogrammet.

Ovanstående problem ställer till det rejält för dagens lantbrukare. I Värmland planeras i lilla orten Gunnarskog en jättesatsning på 22 miljoner. En kolossal investering för Arvika kommun. Tanken är att bygga mjölkstall för 74 kor med robotar som sköter allt. En satsning som ligger helt i linje med regeringens syn på ökad inhemsk produktion. Men oklarheter kring investeringsstöd sätter käppar i hjulet för hela projektet. Anledningen är att bankerna inte vill ställa upp med lån utan ett investeringsstöd.

Det är särskilt viktigt att få yngre att våga satsa på jordbruket. Trots rådande läge behöver Sverige en mer livskraftig livsmedelsindustri, inte minst i och med diskussionen om ökad beredskap.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vida utifrån ovanstående beskrivning? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-09 Överlämnad: 2020-06-10 Anmäld: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga