Iraks framtid

Skriftlig fråga 2003/04:728 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 11 februari

Fråga 2003/04:728

av Maria Hassan (s) till utrikesminister Laila Freivalds om Iraks framtid

Kurderna i norra Irak fick under FN:s beskydd sin efterlängtade frihet och började med hjälp av utländskt bistånd återuppbyggandet av sitt land. Under en tolvårs period har det skett en positiv demokratisk och socioekonomisk utveckling. Det kurdiska självstyret har medfört att området har kommit att bli det mest stabila i hela Irak. Efter Saddam Husseins fall har kurderna förespråkat ett federativt Irak, där irakisk Kurdistan skulle bli en del av federationen. Det finns krafter som inte tål kurdernas mångåriga strävan för självständighet. Självmordsbombarnas attack den 1 februari var ett angrepp mot kurdernas framtid.

Inom kort kommer det styrande rådet i Irak att lämna ett preliminärt författningsförslag om landets framtid. Oron bland kurderna om deras framtid är stark.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Laila Freivalds om hon kommer att verka för att Sverige ska stödja förslaget om att bygga upp Irak som en federation, samt om hon kommer att stödja kurdernas strävan att göra irakisk Kurdistan till en del av en irakisk federation.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-02-11 Anmäld: 2004-02-12 Besvarad: 2004-02-25 Svar anmält: 2004-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-25)