Jämlik vård för patienter med Parkinsons sjukdom

Skriftlig fråga 2021/22:769 av Michael Anefur (KD)

Michael Anefur (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det råder stor underbehandling av personer med avancerad parkinson i Sverige. Endast omkring hälften av de 2 000–3 000 parkinsonpatienter som beräknas vara i behov av avancerad behandling får i dag tillgång till sådan.

Dessutom finns mycket stora regionala skillnader i tillgången till avancerad parkinsonbehandling. Sammantaget innebär detta att vården av patienter med svår parkinson är både underdimensionerad och ojämlik. 

För en bättre parkinsonvård behöver patienter och resultat stå i centrum. Det kräver en kontinuerlig utvärdering av patientens tillstånd och behov. Därför är Socialstyrelsens riktlinjer tydliga: Parkinsonpatienter ska träffa en läkare med betydande erfarenhet minst två gånger om året och ha tillgång till ett rehabiliteringsteam. I dagsläget följs inte riktlinjerna av sjukhus och regioner, vilket naturligtvis drabbar patienterna. 

Med anledning av det vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern att säkerställa kontinuerlig utvärdering och bättre efterlevnad av nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Överlämnad: 2022-01-16 Anmäld: 2022-01-18 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga