Jämställda företagsstyrelser

Skriftlig fråga 2008/09:1208 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 september

Fråga

2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I den av riksdagen antagna jämställdhetspolitiken finns bland följande delmål angivet: en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

En utredning, tillsatt av den tidigare socialdemokratiska regeringen, föreslog att börsbolag och statligt helägda företag ska ha högst 60 procent män i styrelserna 2010. Efter att den borgerliga regeringen tillträtt hösten 2006 förpassades kvoteringsförslaget till papperskorgen. Sedan dess har det varit flera riksdagsdebatter kring den bristande kompetens som många börsbolag uppvisar när det gäller jämställda styrelser.

I Norge där man lagstiftat om att andelen män inte får vara större än 60 procent av börsbolagens styrelser, det vill säga kvotering, är andelen kvinnor i styrelserna dubbelt så hög som i Sverige.

Näringsminister Maud Olofsson har uttalat sig i frågan om kvotering så sent som den 2 september där hon säger: Det är inte politikernas ansvar att bolagen har en dålig könsfördelning.

Med utgångspunkt att regeringen har ett kollektivt ansvar för att riksdagens jämställdhetspolitik och dess mål uppnås borde det också vara en politisk fråga om jämn fördelning av makt och inflytande i hela samhället.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta när det gäller börsbolagens styrelser i syfte att ta ansvar för att delmålet, om en jämn fördelning av makt och inflytande, i jämställdhetspolitiken ska kunna uppnås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-07 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)