Jämställdhet bland högre officerare i Försvarsmakten

Skriftlig fråga 2012/13:255 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 17 januari

Fråga

2012/13:255 Jämställdhet bland högre officerare i Försvarsmakten

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sveriges försvarsmakt har haft kvinnliga yrkesofficerare i 30 år och manliga i än längre tid. Ännu saknas det dock kvinnliga officerare av generals- eller amiralsgrad, så som statsrådet nyligen påpekade.

Initiativ för att underlätta detta vore välkomna. Min fråga är därför:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att det i regleringsbrevet till Försvarsmakten inskrivs ett krav om att det i underlaget i utnämningsärenden från myndigheten ska återfinnas en kandidat av vartdera könet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-01-17 Anmäld: 2013-01-18 Besvarad: 2013-01-23 Svar anmält: 2013-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-23)