Järnvägen i Dalsland, DVVJ

Skriftlig fråga 2013/14:270 av Gunther, Penilla (KD)

Gunther, Penilla (KD)

den 19 december

Fråga

2013/14:270 Järnvägen i Dalsland, DVVJ

av Penilla Gunther (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Tågtrafiken på Dal–Västra Värmlands Järnväg, DVVJ, stoppas efter ett beslut från Trafikverket. Om detta blir verklighet blir det ingen tågtrafik mellan Mellerud och Billingsfors efter julhelgerna. Beslutet, som fattades under tisdagen, togs därför att banan ses som en säkerhetsrisk, och det ska utredas om banan ska få finnas kvar.

Det handlar om en sträcka om 3,7 mil järnväg i Dalsland vars underhåll är eftersatt. Detta har man vetat under lång tid utan att åtgärda. Jag vänder mig mot Trafikverkets hantering i frågan, att man beslutar om nedläggning med verkställande samma vecka. Det finns ingen tid för företagen att ställa om. Godstrafiken på banan har fördubblats jämfört med föregående år, och det finns även nya kunder som vill köra på banan. En nedläggning kommer att leda till att flera personer som kör gods blir arbetslösa. Kommunerna längs banan riskerar att tappa turister. Trafikverkets beslut drabbar företagen och hela Dalsland. Företagen är helt beroende av järnvägssträckan för att köra gods. Skulle beslutet verkställas kan dyrare transporter bli en konsekvens.

Det finns ett politiskt mål om att hela landet ska leva. En nedläggning som denna slår hårt mot en hel bygds företagsamhet och människors möjlighet att röra sig. Det vore beklagligt om beslutet verkställs.

Med anledning av det ovan sagda vill jag fråga ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa tillgången till effektiva transporter för ett fortsatt konkurrenskraftigt företagande i de berörda delarna av Dalsland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-07 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-07)