Jordbruksverkets EU-böter

Skriftlig fråga 2018/19:576 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

EU: s generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling har aviserat att Sverige riskerar att få hundratals miljoner i böter då Jordbruksverket inte hanterat den kontroll och uppföljning som EU kräver efter att stödutbetalning gjorts. I värsta fall kan denna bötessumma dessutom bli ännu högre då det aktuella vitet endast omfattar åren 2015–2017.

Enligt vad man kan läsa i olika jordbrukstidningar menar den berörda myndigheten att man inte prioriterat kontrollverksamheten då man i stället fokuserat på utbetalningarna av stöden. Dessa har i sin tur också släpat efter, vilket beror på att Jordbruksverket i flera år haft problem med sitt it-system.

Exakt hur illa det blir med dessa böter återstår att se. Sverige har fortfarande möjligheten att uppnå någon form av förlikning med EU, men det kan lika gärna bli ytterligare böteshot.

Med anledning av det ovan nämnda är min fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer ministern, om det visar sig att Sverige får böta dessa enorma summor, att säkerställa att enskilda lantbrukare inte behöver betala för Statens jordbruksverks misstag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-25 Anmäld: 2019-04-26 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08
Svar på skriftlig fråga