Kalkyler för brobyggen

Skriftlig fråga 2021/22:275 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Trafikverket kan ta lån hos Riksgäldskontoret för broinvesteringar som ersätter färjor på statens vägnät utan att öka verkets anslagsförbrukning. De använder insparade driftsmedel från färjetrafik för att betala lånekostnaderna. För investeringar i broar som ersätter färjor räknar Trafikverket i sina kalkyler med att kunna återbetala lånen inom en period av 20–25 år.

I vårt grannland Norge är möjligheten att använda insparade driftsmedel avsevärt längre än i Trafikverkets kalkyler. De kan använda 40–50 års insparade driftsmedel för att finansiera broar som ersätter färjor. En bros förväntade livslängd är cirka 100 år. Om Sverige skulle ha ett liknande regelverk som vårt grannland Norge skulle kalkylerna för att ersätta färjeleder med broar avsevärt förbättras.

Det skulle skapa nya möjligheter för dessa platser, förkorta avstånd och utvidga arbetsmarknadsregioner. Det skulle dessutom ske utan behov av ny anslagsfinansiering utan via bättre möjlighet att nyttja insparade driftsmedel för färjor. Med tanke på den senaste tidens ökande kostnader för drivmedel bör det vara än mer lönsamt och miljövänligt att byta vägfärjor mot broar. 

Med anledning av texten ovan vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att förändra beräkningskalkylerna för brobyggnationer som ersätter färjor för att skapa bättre möjligheter till arbetspendling och bättre miljö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-26 Överlämnad: 2021-10-27 Anmäld: 2021-10-28 Svarsdatum: 2021-11-03 Sista svarsdatum: 2021-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga