Kapacitetsbrist

Skriftlig fråga 2019/20:239 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den senaste tiden har debattens vågor gått höga kring kapacitetsbrist i svenska städer. Debatten har tidvis varit förvirrad och begreppen elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist har använts synonymt, vilket är både felaktigt och olyckligt. Det gör att fokus tas ifrån de potentiella lösningarna i väntan på att Svenska kraftnät har förstärkt ledningskapaciteten.

En av dessa lösningar är att lokala nätbolag upphandlar kapacitet/kraft från lokala elproducenter. Något som då kommit upp i debatten har varit en fråga om det är möjligt att sedan ta ut denna ökade kostnad på intäktsregleringen från nätbolagets sida. Här hävdar vissa bolag att detta inte är tydligt och att de inte vågar upphandla, eftersom de inte vet om de kommer att kunna ta ut den ökade kostnaden mot kund.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att ett nätbolag kan upphandla kraft från en lokal kraftproducent och sedan ta ut detta mot sina nätkunder, och om så inte är fallet avser statsrådet att verka för att detta ska bli möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga