kasinoverksamhet och brottsstatistik

Skriftlig fråga 1999/2000:766 av Bjälkebring, Charlotta L (v)

Bjälkebring, Charlotta L (v)

den 28 mars

Fråga 1999/2000:766

av Charlotta L Bjälkebring (v) till justitieminister Laila Freivalds om kasinoverksamhet och brottsstatistik

Regeringen har beslutat att kasinon av internationell typ ska få inrättas i en första omgång i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) remissvar på regeringens kasinoproposition framfördes allvarliga farhågor för att kriminaliteten kommer att öka i anslutning till sådana etableringar eftersom spelskulder är en av de viktigaste brottsalstrande faktorerna. Dessutom befarar BRÅ att en legalisering av en farlig spelform kan leda till illegalt spel.

Då det nu föreligger beslut om på vilka orter kasinon kommer att öppnas, undrar jag huruvida det också sammanställs statistik som kommer att göra jämförande undersökningar möjliga då verksamheten varit igång under en lämplig tidsrymd. När man tog bort respektive införde lördagsöppna systembutiker fanns en motsvarande statistik att tillgå för senare utvärdering.

Min fråga till justitieministern blir denna:

På vilket vis kommer man att tillgodose behovet av data och statistik som gör en utvärdering av kasinoverksamhetens inverkan på kriminaliteten i anslutning till aktuella kasinon möjlig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-29 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-05)