katmissbruket

Skriftlig fråga 2003/04:1261 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 27 maj

Fråga 2003/04:1261

av Maria Hassan (s) till justitieminister Thomas Bodström om katmissbruket

Smugglingen av drogen kat har mer än fördubblats de senaste två åren. De vanligaste smuggelvägarna är flyg från Afrika, lastbilstransport med blomster- eller grönsaksbud till Storbritannien eller Holland och slutligen bil över Öresundsbron till Sverige. Leveranserna kommer dagligen. Verksamheten är så lukrativ att i katväxtens ursprungsländer odlas drogen i stället för majs och annan föda.

Kat, som liksom amfetamin är en uppåtdrog, har länge varit en del av den somaliska kulturen och används för det mesta av män. Den som tuggar bladen från katväxten och sväljer saften får förhöjd självuppfattning och förföljelsetankar. Man kan bli aggressiv. Katmissbruket leder till förödande ekonomiska och sociala följder och förvärrar familjesituationen.

Trots detta är spaning efter kat en lågt prioriterad verksamhet. För att bli dömd för grovt narkotikabrott krävs otroliga mängder kat motsvarande 400 kilo.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att föra upp kat på FN:s narkotikalista?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-27 Anmäld: 2004-05-27 Besvarad: 2004-06-02 Svar anmält: 2004-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-02)