Kolkraftsutbyggnaden i världen

Skriftlig fråga 2018/19:438 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringens miljöpolitik går i mångt och mycket ut på att fördyra för och beskatta människor som måste använda olika drivmedel såsom bensin och diesel, eller på att fördyra transporter genom att införa nya flygskatter, nya lastbilsskatter och begränsningar med miljözoner med mera.

Detta är politik som bara försvårar för människor på landsbygden som måste använda bilen, lastbilen eller flyget för att kunna jobba och driva företag i hela Sverige.

Samtidigt som detta sker i Sverige planerar man att bygga hundratals nya kolkraftverk i världen, bland annat i Kina, Indien, Turkiet, Filippinerna, Japan och i EU-länder.

Jag vill därför ställa följande fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Vad har ministern gjort för att försöka stoppa den fortsatta kolkraftsutbyggnaden i övriga världen, och vilka initiativ planerar ministern att ta för att minska kolkraftsutbyggnaden globalt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga