Kommunal skatteplanering

Skriftlig fråga 2018/19:646 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att kommuner skatteplanerar verkar vara vanligt förkommande i Gävleborg. Nu senast är det Sandvikens kommun, där den socialdemokratiskt ledda majoriteten har bildat ett dotterbolag till bostadsbolaget enbart för att undvika skatt vid försäljning av fastigheter. Fastigheterna överförs till dotterbolaget, och därefter säljs dotterbolaget. På så sätt undviker man skatt på försäljningsvinsten av fastigheterna och minimerar stämpelskatten. Det är ett medvetet agerande från kommunens sida och av kommunstyrelsens ordförande och försvaras med att pengarna behövs bättre i kommunen. Kommunens agerande underminerar skattemoralen och är moraliskt förkastligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder mot kommuner som skatteplanerar i syfte att få dem att upphöra med sådan aktivitet?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Överlämnad: 2019-05-14 Återtagen: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-22