Kommunal skatteplanering

Skriftlig fråga 2020/21:2278 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatt är priset vi betalar för att leva i ett civiliserat samhälle, sa en gammal socialdemokratisk finansminister. Skatten finansierar vår gemensamma välfärd och utjämnar inkomstskillnader i samhället.

Men tyvärr försöker såväl privata som kommunala bolag undkomma skatt genom skatteplanering. Det är mycket allvarligt. Att kommunala bolag agerar på sådant sätt är extra allvarligt då samhällsansvaret borde väga tungt i kommunernas ledningar.

I Ludvika försöker den socialdemokratiska kommunledningen undkomma skatt. Bakgrunden är att det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Ludvikahem under 2020 gjorde en stor vinst, bland annat genom utförsäljningar av lönsamma lägenheter. Allmännyttans vinst fördes över till ett bolag med stora förluster, för att sedan föras tillbaka till det kommunala bostadsbolaget.

Genom att Ludvikahem skickar sitt resultat i så kallat koncernbidrag till Ludvika Kommunfastigheter AB kan man undvika över 15 miljoner i skatt. Bakgrunden till detta är att Kommunfastigheter har stora ackumulerade förlustavdrag sedan kommunen 1991 köpte bolaget Grängesbergs Gruvor AB i samband med att det bolaget lade ned gruvverksamheten (bolaget hade då stora ackumulerade förluster).

Återigen har vi alltså en socialdemokratiskt ledd kommun som försöker undkomma skatt. Finansministern brukar med rätta fördöma sådant beteende då det undergräver allmänhetens förtroende och finansieringen av välfärden. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder, utifrån exemplet Ludvika, för att förändra skattereglerna eller på annat sätt agera i syfte att minska de kommunala bolagens skatteplanering

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-18 Överlämnad: 2021-03-22 Anmäld: 2021-03-23 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga