Kommunala stadsnät

Skriftlig fråga 2015/16:1191 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

De kommunala stadsnäten har haft en mycket viktig funktion för utbyggnaden av it-infrastrukturen i Sverige, och vi är övertygade om att de även i fortsättningen kommer att spela en stor och viktig roll. Utan de kommunala stadsnäten hade tillgången till snabbt internet varit sämre, och många privatpersoner och företag hade fått betala mer för sitt bredband än vad de gör i dag. Stadsnäten har spelat en avgörande roll både för pris och för tillgänglighet såväl i storstad som på landsbygden.

En fallstudie från PTS visade att det genomsnittliga lägstapriset för bredband är betydligt lägre i stadsnät med flera leverantörer. I en jämförelse mellan ett antal OECD-länder hade Sverige tredje billigaste priset för 100Mbit/s, billigare än i våra grannländer Danmark, Norge och Finland. Vi kan se tydliga tecken på att de kommunala stadsnäten medverkar till att fler hushåll kan skaffa bredband, vilket ju i grund och botten är en viktig demokratifråga.

Jag är övertygad om att de öppna kommunala stadsnäten även i framtiden kommer att vara betydelsefulla för fiberutbyggnaden. Ska vi nå våra högt uppsatta mål om tillgång till bredband kommer de öppna kommunala stadsnäten att vara ett av de viktigaste verktygen.

Jag är i grunden positiv till att stadsnäten ska tillåtas verka över kommungränserna. Lokaliseringsprincipen i kommunallagen sätter i dag begränsningar för kommuner att verka utanför den egna geografiska gränsen. Frågan har behandlats i en av regeringen tillsatt utredning och har remitterats.

Flertalet kommunalråd runt om i Värmland har påtalat att begränsningarna för kommunerna att verka utanför den egna kommungränsen kan drabba enskilda hushåll. För privatpersoner och företag kan lokaliseringsprincipen innebära att de inte ansluts till ett bredbandsnät på grund av att de bor på fel sida av en kommungräns. Detta trots att de kan ha en fiberkabel nedgrävd i närområdet som de, genom korta grävavstånd, kan ansluta till för ett lägre pris än vad som annars blir fallet.

Mot denna bakgrund blir min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilket arbete pågår inom regeringen för att utveckla stadsnätens möjligheter att främja konkurrensen på bredbandsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-09 Överlämnad: 2016-05-09 Anmäld: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-05-18 Sista svarsdatum: 2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga