Kompensation för sena utbetalningar av EU-ersättningar

Skriftlig fråga 2018/19:437 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Många lantbrukare i Sverige har väntat alldeles för länge på sina EU-ersättningar.

Följden av detta är att många lantbrukare hotas av likviditetskris och tvingas belåna sin verksamhet för att kunna klara situationen ekonomiskt. Nödvändiga investeringar skjuts på framtiden, och vissa lantbrukare kan till och med ha tvingats att lägga ned sin verksamhet.

Jordbruksverkets förklaring till de försenade utbetalningarna är att utvecklingen av verkets nya it-system har dragit ut på tiden. De sena utbetalningarna beror alltså på att regeringen och Jordbruksverket inte har lyckats lösa den uppkomna situationen och misslyckats med uppgiften att betala ut lantbrukarnas EU-ersättningar i tid.

Många lantbrukare drabbades under 2018 inte bara av ett av våra värsta torrår utan dessutom av att man inte fick ut sina innestående EU-ersättningar i tid från Jordbruksverket.

Om lantbrukarna inte klarar av att betala in sina skatter eller andra avgifter i tid får de omgående krav och påminnelser och tvingas betala både avgifter och räntor på beloppet. Detsamma gäller tydligen inte då samhället och staten, i detta fall Jordbruksverket, inte betalar ut EU-ersättningar i tid.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att på något viss kompensera de lantbrukare som inte har fått ut sina EU-ersättningar i tid ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga