Kompensation för svenska torskfiskare i Östersjön

Skriftlig fråga 2019/20:538 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

År 1999 beslutade Sveriges riksdag att anta 15 så kallade miljökvalitetsmål (2005 beslutades om ett 16:e). Ett av målen lyder Hav i balans samt levande kust och skärgård. Ett liknande mål finns också i de globala Agenda 2030-målen som regeringen har ställt sig bakom. Det är mål 14 som berör hav och marina resurser, där det underliggande målet 14.b handlar om att: säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader. Svenska politiker har sålunda under decennier uttryckt starkt stöd för att främja det småskaliga och kustnära fisket och fiskerinäringen.

Det torskfiskestopp som EU proklamerade i juli i år har fått stora konsekvenser för många fiskare, som med 12 timmars varsel fick besked om att fisket skulle förbjudas vid en viss tidpunkt. Förvisso har regeringen sett till att kompensation ges, men sett ur näringsidkarens perspektiv måste nivån på densamma betraktas som otillräcklig. Flera fiskare har för mig redovisat beslut om ersättning på drygt 7 000 kronor för halvåret 2019, medan de fasta kostnaderna för stillaliggande fartyg uppgår till drygt 4 500 kronor i månaden.

Många uppskattar att det handlar om ett stöd för inkomstbortfall på i genomsnitt 1 500 kronor i månaden. Det kan naturligtvis inte avhjälpa vare sig de företagsekonomiska svårigheter eller konkurshot som föreligger. Än värre är det för de fiskare som påbörjade sin näringsverksamhet under 2018. De har inte kunnat motsvara de uppställda kriterierna för stöd, vilket gör att de inte får någon ersättning alls. Detta är ytterst oroväckande.

I ett svar på en tidigare fråga från undertecknad (2019/20:235) svarar landsbygdsministern att regeringskansliet nu analyserar konsekvenserna och följer frågan noggrant. Sedan dess har dock inget hänt. Att regeringen snarast agerar för högre nivå på kompensationen och snabbare beslut då det gäller 2020 års torskfiskestopp är enligt undertecknad av avgörande betydelse för att vi ska kunna rädda det småskaliga fisket med tillhörande fiskerinäring samt därmed leva upp till det mål 14.b (i Agenda 2030) som regeringen har beslutat om. I sitt tidigare svar på ovannämnda fråga avslutar landsbygdsministern med att uttala: För regeringen är det viktigt att man ska kunna bo och verka på landsbygd och i kustsamhällen i hela Sverige. Det är ett uttalande som förpliktar.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer statsrådet att agera för att höja ersättningsnivån generellt samt för att även nystartade företag ska kunna omfattas av kompensationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga