Kompensation till fiskare

Skriftlig fråga 2019/20:235 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den 17 oktober 2019 meddelade regeringen att yrkesfiskare med torsklicens som uppfyller ett antal kriterier kommer att kompenseras ekonomiskt med anledning av fiskestoppet i Östersjön som gäller från den 24 juli till den 31 december i år. Detta är bra. Dock är det anmärkningsvärt och olyckligt att beskedet kommer så sent; hela tre månader efter det att fiskestoppet började gälla. Det är också anmärkningsvärt att Havs- och vattenmyndighetens handläggning av ansökningar om nya fiskelicenser i Västerhavet, som flera yrkesfiskare från Östersjön i ett tidigt skede ansökte om, har varit ytterligt långsam.

Yrkesfiskarna i Östersjön står nu inför en liknande situation med tanke på utfallet av de senaste förhandlingarna i ministerrådet. Utfallet blev onekligen bra för fiskebestånden, vilket jag är tacksam för, men det kommer också att bli en prövning för yrkesfisket med tillhörande näringar.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att det svenska yrkesfisket i Östersjön med tillhörande näringar inte ska gå i konkurs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga