Kompensation till flygresenärer

Skriftlig fråga 2018/19:743 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Helägda och delstatliga företag har ett särskilt stort ansvar att följa konsumentetiska och företagsetiska riktlinjer. Högste företrädaren för ett företag där staten är en betydande ägare har sagt i en intervju till DN att man inte avser att följa rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det handlar om att SAS vd i en intervju i DN säger att bolaget stänger dörren för ytterligare kompensation för alla de resenärer som drabbades av den nyligen avslutade flygstrejken. 

Det finns ett särskilt EU-regelverk för att skydda oss konsumenter och ge ekonomisk ersättning för flygstörningar. Enligt EU:s förordning 261/2004 kan du som resenär ha rätt till ersättning vid inställd eller försenad flygning eller nekad ombordstigning. På Konsument Europas hemsida står det i en särskild nyhetstext under rubriken Dina rättigheter som passagerare vid strejk hos SAS, och det är tydligt vilka rättigheter konsumenterna har. Det är häpnadsväckande att SAS inte är beredda att tillgodose de rättigheterna.

SAS hävdar att strejken handlar om extraordinära omständigheter och vill inte betala ut all kompensation. Men reglerna är sådana att det är upp till flygbolaget att bevisa att förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Det råder oenighet kring detta. Men skulle ARN eller tingsrätten bedöma att strejken inte är en extraordinär omständighet så har drabbade passagerare rätt till ersättning. Det mest häpnadsväckande i detta är att SAS inte vill följa ARN:s rekommendationer.

Med anledning av SAS vd:s uttalande är min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Delar ministern uppfattningen att bolaget inte ska följa ARN:s rekommendationer, och om ministern inte delar denna uppfattning – avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att alla statliga och delvis statliga bolag följer ARN:s beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga