Kompetensförsörjning

Skriftlig fråga 2020/21:1248 av Alexander Christiansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Bristen på arbetskraft inom de flesta branscher är en ödesfråga inom såväl offentlig som privat sektor. Listan på yrken som beräknas sakna arbetskraft inom den närmsta tiden kan göras lång, både inom yrken som kräver hög utbildning och yrken med övrig utbildningsnivå.

Som exempel beräknas det saknas läkare, lärare, mjukvaru- och systemutvecklare, poliser, psykologer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, personer med civilingenjörsyrken och fritidspedagoger men också buss-, spårvagns- och lastbilsförare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, personer med elektrikeryrken, golvläggare, hovmästare och servitörer, kockar och kallskänkor, kyl- och värmepumpstekniker och lokförare, för att ta några exempel.

Inom de flesta näringslivsorganisationer menar man att bristen på kompetens beräknas vara en av de största framtida utmaningarna inom svenskt näringsliv.

Att komma till rätta med frågan om kompetensförsörjning är en kritisk fråga som kräver en djupare diskussion på flera plan då frågan inte minst berör infrastruktur, utbildning, förenklingsregler för företag med mera.

Vi i Sverigedemokraterna har belyst problematiken under en längre tid och har ett antal förslag för att komma till rätta med problemet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad ämnar minister och regeringen göra för att möta framtida utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-01-13 Överlämnad: 2021-01-14 Anmäld: 2021-01-15 Sista svarsdatum: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga