Konkurrens i taxinäringen

Skriftlig fråga 2018/19:752 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sveriges regelverk för taxiverksamhet måste utformas på ett sådant sätt att det är lätt att göra rätt för sig. Både taxitrafiklagen (2012:211) och lagen om redovisningscentraler för taxitrafik (2014:1020) specificerar hur den som innehar taxitrafiktillstånd är skyldig att redovisa sina intäkter. Regelverken som föreskriver användning av taxameter och tömningscentraler är till för att motverka fusk och underlätta att taxinäringen utvecklas inom ramen för en sund konkurrensens.

Trots rådande lagstiftning tillhandahåller somliga aktörer i taxibranschen i dag system som möjliggör skattefusk som upplevs som korrekta trots att alla intäkter inte redovisas i bilens kassaregister, den så kallade taxametern. På så sätt kan vissa åkare erbjuda låga priser och ta marknadsandelar från aktörer som följer regelverket och redovisar samtliga intäkter i kassaregistret. Att inte registrera inkört belopp i taxametern är ett lagbrott. Skillnaden mellan det belopp som en förare slår in i kassaregistret och det högre belopp som företaget debiterar kunden via till exempel en mobilapp är pengar som riskerar att medvetet redovisas felaktigt till Skatteverket. Ett antal undersökningar indikerar att det finns skattebortfall för staten till följd av detta.

Digitala lösningar och innovation utvecklar sektorer och förenklar vardagen för många människor. Det är däremot viktigt att alla aktörer följer rådande lagstiftning och inte använder digitala lösningar för att undanhålla skatt.

Till följd av ökad aktivitet med svarttaxi via sociala medieplattformar är situationen för den seriösa taxinäringen redan ansträngd på flera håll i landet. Allt fler mindre orter står utan taxiservice. Därför behöver ett aktivt arbete mot olika former av fusk upprätthållas. Taxi ska vara bryggan mellan kollektivtrafiken och individens särskilda transportbehov, men det förutsätter att det finns en tillgänglig seriös taxiservice.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta någon åtgärd för att säkerställa en sund konkurrens i taxinäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Sista svarsdatum: 2019-06-19 Svarsdatum: 2019-06-20
Svar på skriftlig fråga