Konkurrens mellan Kriminalvården och privata aktörer

Skriftlig fråga 2014/15:554 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 


På sajten krimprod.se marknadsför Kriminalvården många olika tjänster, däribland tvätt. En undersökning visar att alla de offentliga upphandlingar som Kriminalvården deltagit i just för den här typen av tjänster ligger i genomsnitt 12 procent under andra som lämnat anbud, och i de största upphandlingarna upp till 18 procent under snittpris.

Detta är förstås inte acceptabelt. Interner inom Kriminalvården får en dryg tia i timmen för det arbete de utför. Med andra kostnadspåslag har Kriminalvårdens kommersiella verksamhet en personalkostnad på ca 17 kronor per timma. Ingen laglig tvätteriverksamhet, med anställda som får marknadsmässig lön, rättvisa förmåner och fem veckors semester, kan naturligtvis konkurrera med det timpriset.

På krimprod.se står det att vår vision är att våra klienter ska ha en meningsfull sysselsättning i kombination med ett lärande inför frigivning. Det tror jag alla håller med om är klokt, däremot inte att delta i upphandlingar till underpriser.

Enligt en anmälan till Konkurrensverket om underprissättning i upphandling av tvätteritjänster 2010, gjordes bedömningen att konkurrensen på marknaden förbättras genom en samlad översyn av styrdokumenten för Kriminalvården, särskilt avseende Kriminalvårdens prissättning av de verksamheter som bedrivs genom arbetsdrift. Man hänvisade också i svaret till regleringsbrev och lagar om kriminalvård i anstalt och konstaterade att Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om verksamheten eller förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Statens verksamheter förutsätts inte konkurrera med aktörer på den privata marknaden, men här är det tydligt att det är så. Prissättningen bör justeras, eller annars bör man man göra någon typ av avtal med privata aktörer som kan bjuda på volymen av tvätteriverksamheten om verksamheten ska fortsätta.

 

Min fråga är hur justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ställer sig till problematiken med att Kriminalvården fortfarande konkurrerar med privata aktörer på området tvätteritjänster på den öppna marknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga