Konsekvenser av digitaliseringen

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Företagare står inför många utmaningar. En av dem rör handfasta konsekvenser av digitaliseringen. För några veckor sedan besökte jag ett drivande och framgångsrikt företag i Örkelljunga, TechPack. Vd berättar stolt om sina investeringar i en modern produktion i Sverige men lyfter även problem som uppstår i samband med hur den offentliga upphandlingen sker.

I och med att kommunerna har infört elektronisk handel, EDI, har läget förändrats. EDI har möjliggjort för kommunen att göra fler och mindre beställningar, som enligt avtal levereras fraktfritt. Tidigare gjordes planerade inköp, som levererades på en pall eller halvpall. Det nya förfarandet har fått konsekvensen att ordervärdena mer än halverats, fler transporter sker – trots att miljökraven höjts, vilket väl knappast kan sägas gå ihop – och företaget förlorar därför pengar. Det är naturligtvis inte hållbart i längden, även om det självklart är positivt att offentlig sektor ökar sin produktivitet.

TechPack har gjort stora investeringar i en modern maskinpark så att de har bra arbetsförhållanden för personalen och producerar varor miljövänligt och med bra kvalitet. De har vidareutvecklat en produkt som medför en bättre tjänst till en lägre kostnad, men samtidigt ställer kommunerna allt högre krav utan att vara beredda att betala mer.

Om inte offentlig sektor hittar sätt att samarbeta med leverantörerna så att de vinster som uppstår tack vare digitaliseringen även kommer företagen till del kommer de inte att kunna fortsätta. Detta innebär inte bara ett bortfall av leveranser utan även av jobb – och därmed skatteintäkter – i Sverige.

Sammanfattningsvis måste statsrådet och regeringen tackla de förändrade arbetssätten som även offentlig sektor måste anpassa sig till med anledning av den snabba tekniska utvecklingen, så att även företagen kan överleva.

Med anledning av det som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder och initiativ är statsrådet beredd att ta för att digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen inte ska få negativa konsekvenser för företag som levererar till offentlig sektor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-19 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga