konsumentskydd vid Internetanvändning

Skriftlig fråga 2002/03:640 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 7 mars

Fråga 2002/03:640

av Hans Hoff (s) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentskydd vid Internetanvändning

Många konsumenter har drabbats av att ha blivit debiterade för Internettjänster som de inte har använt och inte beställt. Ofta handlar det om bluffakturor från företag som har betaltjänster på Internet eller om att modemet tas över av ett program och ringer upp en annan server, med följd att den drabbade får en skyhög teleräkning.

Frågan har uppmärksammats av Konsumentverket, som bland annat har krävt att Telia ska införa en spärr så att telefonräkningar inte ska kunna överstiga en viss kreditgräns. Det skulle skydda konsumenterna från att få orimliga krav för tjänster de inte utnyttjat eller beställt. Telia skulle också kunna vägra att medverka till att kräva betalt av abonnenterna när det inte finns tydliga avtal mellan konsumenten och den som tillhandahåller Internettjänsten. Men Konsumentverket konstaterar att företaget avsvär sig allt ansvar och inte är berett att tillmötesgå kraven.

Eftersom det inte finns någon tvingande lag behöver telebolagen inte heller ta något ansvar Det är därför uppenbart att lagstiftningen i dag ger ett otillräckligt konsumentskydd vid Internetanvändning.

Med anledning av det vill jag fråga ministern vad hon tänker göra för att bättre skydda konsumenterna från att bli lurade vid Internetanvändning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-03-07 Anmäld: 2003-03-07 Besvarad: 2003-03-12 Svar anmält: 2003-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-12)