Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Konsumentskydd vid kirurgiska ingrepp

Skriftlig fråga 2019/20:119 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Nyligen rapporterade bland annat Svenska Dagbladet om att det i Sverige i dag finns människor som reser runt och utför könsstympningar på barn, så kallade omskärelser. Dessa utförs då av personer som helt eller delvis saknar utbildning för att göra kirurgiska ingrepp och dessutom utförs det på platser som inte är anpassade för detta.

Redan tidigare har behovet av skärpta regler kring kirurgiska ingrepp påtalats vid många tillfällen, inte minst ur ett konsumentskyddsperspektiv. Mindre nogräknade personer utför kirurgiska ingrepp som de saknar kompetens att utföra. Att det numera dessutom även handlar om övergrepp på små barn, som aldrig fått ge sitt godkännande till könsstympningen, gör saken än värre.

Ingreppet görs utan att det finns medicinska behov och av personer som saknar medicinsk kompetens, vilket utsätter barnet för både lidande och en direkt risk för skadad hälsa och komplikationer. Samtliga fall skulle dock kunna undvikas om det fanns starka fungerande regelverk för vem som får utföra kirurgiska ingrepp och att dessa regelverk följdes.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Hur avser regeringen att agera för att förhindra att barn i Sverige utsätts för onödiga och riskfulla kirurgiska ingrepp? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga