Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster

Skriftlig fråga 2019/20:520 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Svenska hushåll har totalt betydande finansiella tillgångar och skulder, och finansiella beslut får därför stora ekonomiska konsekvenser. Det finns en trend med individuella lösningar i stället för kollektiva. Komplexa produkter riktas ofta till privatpersoner, och därmed har vikten av finansiell förståelse ökat för individer. Konsumenter har i många fall begränsad kunskap på området och befinner sig inte sällan i informationsunderläge gentemot säljaren.

Statistik tyder på att konsumenternas upplevda problem har ökat. Registrerade klagomål har ökat med 150 procent mellan 2014 och 2018. De största problemen handlar om kortbetalningar, betalningar via internet, mobil, Swish, att kundnöjdheten mellan kund och bank inte ökar med tiden och att antalet ärenden hos Arn har ökat i hög grad gällande bank-id-bedrägerier. Det brister även i informationsutbyte mellan konsument och finansiella företag.

Riksrevisionen rekommenderar i rapporten Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn (RiR 2019:32) bland annat tydligare krav på samråd mellan myndigheter med tillsynsansvar samt att sekretessreglerna ses över och förändras för att underlätta informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen rekommenderas även att öka analysen av utfall och effekt av tillsynen.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad avser statsrådet att göra för att öka tryggheten för konsumenter vid köp av finansiella tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga