Konsumentvägledning för alla

Skriftlig fråga 2020/21:719 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Det är av vikt att alla konsumenter erbjuds konsumentvägledning. Problem har vuxit sig stora med överskuldsättning och betalningssvårigheter, inte minst på grund av coronapandemin. Stora behov av stöd fanns även före pandemin. Enligt Konsumentvägledarnas förening är köp och avtal besvärligare för konsumenter i dag än tidigare, och behoven av råd är större.

Kommuner har enligt socialtjänstlagen, skuldsaneringslagen och, för företagare, F-skuldsaneringslagen, skyldighet att erbjuda rådgivning. Trots detta finns en negativ trend där konsumentvägledning ges av allt färre kommuner. Sedan år 2019 har ytterligare 18 kommuner slutat att erbjuda invånarna konsumentvägledning. 30 procent av kommunerna saknade konsumentvägledning år 2020, jämfört med 24 procent året innan. Det är svårt att avgöra vad överskuldsättning medför i kostnader för samhället, men det kan uppskattas till 30–50 miljarder kronor per år. Enligt Konsumentvägledarnas förening överskrider kostnaderna för ett antal överskuldsatta personer vida kostnaden för en konsumentvägledare. Samhället skulle alltså tjäna på en utökad konsumentvägledning.

Civilministern höll i juni 2020 ett samlat möte med kommuner med anledningen av minskningen av kommunal konsumentvägledning och i syfte att utveckla stöd och vägledning. Som svar på min skriftliga fråga lyfte statsrådet den 20 december 2019 att många är hjälpta av den nationella upplysningstjänsten Hallå konsument samt hänvisade till Statskontorets likvärdiga konstaterande. Tjänsten är bra och hjälper många men det finns utöver telefonkontakt ett stort behov av personliga möten, och andelen återkopplingar i ärenden har ökat kraftigt. Även ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökar, och just nu ligger uppskattningsvis 10 000 ärenden och väntar på avgörande där. En stark kommunal konsumentvägledning skulle minska antalet ärenden som behöver hanteras av ARN.

Konsumentverket har getts i uppdrag att stärka konsumentrådgivning tillsammans med andra, exempelvis föreningar. Det behövs en fungerande konsumentvägledning som ges från samhället och som även kan ske fysiskt. Ideella krafter kan inte ersätta samhällsansvaret.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att upprätthålla och utöka den kommunala konsumentrådgivningen så att den ska kunna erhållas av alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-26 Överlämnad: 2020-11-27 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga