Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård

Skriftlig fråga 2014/15:425 av Susanne Eberstein (S)

Susanne Eberstein (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Personer som intagits för rättspsykiatrisk vård kan i dag få inskränkningar i sin kommunikation med omvärlden. Detta gäller bland annat utgående försändelser med post. Inkommande försändelser får dock bara granskas om den intagne misstänks medverka i terroristhandling eller förberedelse till sådan.

Detta kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk för både personal och den intagne. Samtidigt ska det självklart vägas mot den begränsning av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna som postkontroll alltid innebär. Här måste dock en proportionalitetsbedömning ske där nyttan av inskränkningen vägs mot ingreppet som sker.

 

Min fråga är: Avser statsrådet Gabriel Wikström att agera för att även kontrollera inkommande försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-15 Överlämnad: 2015-04-15 Anmäld: 2015-04-16 Sista svarsdatum: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga