Korrekt arbetsmarknadsstatistik

Skriftlig fråga 2005/06:1774 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 8 juni

Fråga 2005/06:1774 av Hans Hoff (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Korrekt arbetsmarknadsstatistik

Byggnads a-kassa i Halland undersökte för en tid sedan hur många av dem som anmält sig som arbetslösa som också fick arbetslöshetsersättning. Denna avstämning visade att 25 av de 125 personer som anmält sig som arbetslösa hade fått arbete utan att anmäla detta till arbetsförmedlingen. Enligt uppgift från arbetsförmedlingen görs ingen uppföljning om de som är anmälda som arbetssökande har fått arbete. Det är upp till den arbetssökande att meddela arbetsförmedlingen detta, vilket uppenbarligen inte alltid sker. Detta innebär att den statistik som arbetsförmedlingen har över antalet arbetssökande inte alltid är tillförlitig. Det är av stor betydelse för arbetsmarknadspolitikens inriktning att riksdagen har ett fullgott underlag för sina beslut. Vi beslutsfattare måste veta hur många som verkligen är arbetslösa. En tänkbar åtgärd skulle kunna vara att samköra dataregister för att få korrekta underlag kring hur många som är arbetslösa.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riksdagen ska ha ett korrekt underlag när det gäller antalet arbetslösa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-08 Anmäld: 2006-06-08 Besvarad: 2006-06-14 Svar anmält: 2006-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-14)