Kortbedrägerier

Skriftlig fråga 2014/15:626 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Allt fler bankkontor väljer bort kontanthanteringen. Bankerna motiverar ofta detta med att det ökar säkerheten för såväl kunder som bankanställda. Beträffande bankernas kunder är det svårt att veta om det verkligen förhåller sig på det viset. Det kan till exempel vara så att kortbedrägerierna i stället ökar i takt med att kontanthanteringen minskar. Dessvärre är det svårt att verkligen veta hur det ligger till eftersom bankerna inte offentliggör statistik över kortbedrägerierna. Måhända är det så att bankerna inte vill att kunderna ska få veta hur vanligt det är med kortbedrägerier. För bankkunderna skulle det vara värdefullt att känna till omfattningen av kortbedrägerierna, vilka kort som är mest drabbade, och på vilket sätt bedrägerierna sker. Ett offentliggörande av statistiken skulle också medföra att bankerna inte så lätt skulle komma undan med sina beslut att upphöra med kontanthanteringen.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till att bankerna ska offentliggöra omfattningen av kortbedrägerierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-04 Överlämnad: 2015-06-04 Anmäld: 2015-06-05 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga