Korttidspermittering

Skriftlig fråga 2020/21:612 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I våras besökte jag företagare i Kristinehamn för att få information om vad småföretagen behöver för att klara den svåra krisen. Nu när krisen har förvärrats i en andra våg är det än mer aktuellt. Regeringen har vidtagit en hel rad viktiga åtgärder för att möta företagens utmaningar. Ett av de mest välkomna beslutet är om korttidspermittering, som nu föreslås förlängas i ytterligare sju månader.

Vi är mitt i en pandemi och försöker göra allt som krävs för företagens överlevnad, och för många företag är stödet livsavgörande för personalens framtid i verksamheten.

Några av de företag som jag träffar på nytt berättar att de har ansökt om stöd för korttidspermittering i slutet på månaden i mars för att bromsa den kraftigt sjunkande omsättningen. Företagen gjorde som regeringen uppmanade och sökte så snabbt som möjligt. Som situationen ser ut nu hade företagen gynnats och inte gått miste om dagar om de i stället hade väntat med ansökningen till april eftersom Tillväxtverkets regeltolkning av stödutbetalningar är fulla kalendermånader. Har man tagit del av mars så missar man med andra ord hela december.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vidtar ministern några generella åtgärder för att företag som har ansökt om stödet i ett tidig skede inte ska missgynnas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga