Kostnaden för flytten av Sidas huvudkontor

Skriftlig fråga 2018/19:88 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Efter en första konsekvensanalys av flytten av Sidas huvudkontor från Valhallavägen till Botkyrka står det klart att flytten riskerar att bli både långdragen och väldigt dyr. Det finns helt enkelt inte passande lokaler i Botkyrka, och om flytten ska genomföras behöver Sida uppföra en ny fastighet i kommunen. Bara kostnaden för byggkonsulter beräknas uppgå till 8 miljoner kronor, och den totala prislappen för flytten beräknas uppgå till en halv miljard kronor.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Anser statsrådet och regeringen att en halv miljard kronor är en rimlig kostnad för skattebetalarna för att flytta Sidas huvudkontor 14 kilometer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-06 Sista svarsdatum: 2019-02-06
Svar på skriftlig fråga