Kostnader för bortforsling av skrotbilar

Skriftlig fråga 2019/20:159 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I veckan träffade jag en 82-årig kvinna som bor strax nordväst om Karlstad. Någon hade parkerat en bil på hennes mark och sedan lämnat den där. Vid kontakt med polisen och Kronofogdemyndigheten fick hon rådet att ta kontakt med bilens ägare. Det drog hon sig dock för eftersom hon inte vet vem ägaren är med all rätt, för i vissa fall kan det ju vara kriminella som äger bilen. Att frakta bort den dumpade bilen skulle kosta 1 425 kronor eftersom hon hade sådan tur att den stod öppen, annars hade det kostat mer. Hon kände det som att kriminella skyddades mer än markägarna.

Den här kvinnan är inte ensam. Bara i Karlstad räknar kommunen med att det årligen finns 150–200 ärenden som gäller övergivna skrotbilar. Det är ett växande problem. Det är orimligt att kostnaden för bortforsling av dessa skrotbilar ska bäras av markägaren.

Den tidigare skrotbilspremien gav incitament att skrota bilar i stället för att dumpa dem. Som läget är i dag blir det oskyldiga markägare som får stå för kostnaden att frakta bort bilar de fått dumpade på sin mark.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att se till att kostnaderna för olagligt dumpade bilar inte ska behöva bäras av markägaren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga