Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Kostnader för utvidgad signalspaning

Skriftlig fråga 2007/08:1515 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 1 augusti

Fråga

2007/08:1515 Kostnader för utvidgad signalspaning

av Camilla Lindberg (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Som en effekt av riksdagsbeslutet den 18 juni om signalspaning har uppgifter förekommit i medierna om behov av kraftigt ökad personalstyrka, inköp av ny så kallad superdator och andra investeringar inom FRA. Samtidigt har, under riksdagsbehandlingen av propositionen, tillkommit nya rutiner för kontroll och godkännande som också påverkar andra myndigheter och sannolikt skapar ökade behov även där.

Det är därför i dagsläget svårt för ledamöterna att få en klar bild av vad detta kommer att medföra för ökade kostnader totalt sett, personal, datorer, lokaler med mera inom de olika myndigheterna.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga:

Avser statsrådet att ta initiativ till att ge riksdagen en sådan redovisning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-01 Besvarad: 2008-08-12 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)