Kötid till enskilda skolor

Skriftlig fråga 2018/19:128 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 förklarade statsminister Stefan Löfven att ”Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet i skolan genomförs”. I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att ta bort kötid som urvalskriterium vid val till enskilda skolor och i stället möjliggöra lottning till sådana skolor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet avser regeringen att genomföra, och avser regeringen att föreslå några förändringar som innebär att kötiden till enskilda skolor tas bort som urvalskriterium?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga