Krigsplacering i myndigheter

Skriftlig fråga 2019/20:323 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen har gett ett gemensamt uppdrag till Försvarsmakten och MSB att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den innevarande försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020. I uppdraget ingår att, genom till exempel utbildningar, övningar, metodstöd och andra förmågehöjande insatser, stödja och verka för att bevakningsansvariga myndigheter samt prioriterade landsting och kommuner senast 2018 krigsplacerar sin personal samt stärker sin förmåga inom ett antal områden. Detta är viktigt, och då vi nu närmar oss slutet på denna inriktningsperiod är det även viktigt att veta hur vi ligger till med bland annat krigsplacering av personal.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har bevakningsansvariga myndigheter och prioriterade landsting och kommuner krigsplacerat sin personal i enlighet med regeringens instruktioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga