Krisrelaterat stöd till företagare som varit föräldralediga

Skriftlig fråga 2020/21:2904 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I slutet av april frågade jag näringsminister Ibrahim Baylan om han avsåg att ta några initiativ för att åtgärda vissa brister i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020‑februari 2021 (2020/21:2688). Eftersom statsrådet inte svarade på frågan ställer jag den på nytt. Om statsrådet inte avser att ta några initiativ i denna riktning går det också bra att svara det.

Frågan handlar om att vissa personer som har sin försörjning genom en enskild firma har drabbats hårt ekonomiskt av hur regelverken för de krisrelaterade stöden till företagare är utformade. Stöden baseras på resultat under jämförelsemånader från föregående år. Den som varit föräldraledig eller sjukskriven under dessa månader kunde i många fall till en början inte ta del av krisstöden. Finansutskottet ansåg att regelverket borde göras mer flexibelt och riktade ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringens hantering av tillkännagivandet innebär dock att den som varit föräldraledig tre dagar per vecka, eller färre, inte omfattas av undantaget. Därmed drabbas enskilda företagare på ett orättvist sätt av en gräns som tycks godtyckligt vald. Detta var knappast avsikten med utskottets tillkännagivande eller regeringens ändring av förordningen. Frågan är också om regeringen analyserade effekterna av den gräns den satte i förordningen. I och med att de som omfattas av undantaget får använda motsvarande månader 2018 som referensperiod tycks det finnas begränsat utrymme att utnyttja detta regelverk på ett otillbörligt sätt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att åtgärda bristerna i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020‑februari 2021?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-19 Överlämnad: 2021-05-19 Anmäld: 2021-05-20 Svarsdatum: 2021-05-26 Sista svarsdatum: 2021-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga