Krisstöd till företag

Skriftlig fråga 2020/21:1073 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jag har i år både träffat och haft kontakt med ett flertal företag med anledning av de ekonomiska konsekvenserna coronapandemin orsakat. I början av november meddelade regeringen att det kommer att vara möjligt att få stöd vid korttidspermittering till och med den 30 juni nästa år. Det har tagits emot väl. Flera hundratals jobb har räddats på grund av regeringens krisåtgärder.

Det nya regelverket beräknas träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Det går därmed inte att ansöka om stöd innan lagändringen träder i kraft. Det här har gjort att fler företag har vänt sig till mig med oro för att inte kunna planera framåt i sina verksamheter. Det här gör att företagen får vänta ytterligare. Dessutom är handläggningstiden lång vilket gör det besvärligt för företagen att planera över huvud taget. Många av de här företagen med fäste i hela landet har haft minusmånader sedan i mars. De har kämpat hårt och nu behöver de klarhet. Stödsystemen behöver fungera.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att ta initiativ för att påskynda den här processen så att stödet skyndsamt kan nå företagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-17 Anmäld: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga