Kroatiska övergrepp mot flyktingar

Skriftlig fråga 2019/20:434 av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Human Rights Watch (HRW) kom nyligen med ytterligare uppgifter om att kroatisk gränspolis misshandlar flyktingar och skickar dem tillbaka över EU-gränsen till Bosnien, utan hänsyn till individuella skyddsbehov. Organisationen har dokumenterat och rapporterat om liknande övergrepp sedan 2016.

Den kroatiska gränspolisens agerande sker i strid med EU:s asyllagar, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och flyktingkonventionerna.

HRW beskriver hur kroatisk gränspolis använder våld, beslagtar ägodelar och tvingar människor på flykt tillbaka över gränsen till Bosnien. Kritiken från HRW får stöd av UNHCR, Europarådets MR-kommissionär och andra människorättsorganisationer.

I oktober 2019 meddelade EU-kommissionen att Kroatien ansågs vara redo att anslutas till Schengensamarbetet. HRW menar att detta beslut nu måste dras tillbaka. Vidare anser organisationen att kommissionen bör kräva att Kroatien genomför en omfattande granskning av gränspolisens agerande. Kommissionen bör också inleda en rättslig process mot Kroatien för landets brott mot EU-rätten, enligt HRW.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att ta initiativ för att EU ska agera mot Kroatien till följd av uppgifterna från Human Rights Watch?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga