Kronofogdemyndigheten

Skriftlig fråga 2018/19:237 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Kronofogdemyndigheten har beslutat att lägga ned kontoren i bland annat Hudiksvall. Självklart får det konsekvenser för verksamheten, för dem som är beroende av deras tjänster, för de anställda och för kommunens arbetsmarknad. Dessutom ställs hela Hälsingland, med drygt 6 000 ärenden senaste året, helt utan kronofogdens närvaro. Avstånden ökar dramatiskt.

Detta är självklart en fråga som berör oss riksdagsledamöter då vi vill höra hur de anställda på kontoren ser på saken. Självklart har jag tagit del av hur kommunen ser på det också.

Men när jag skulle besöka kontoret i Hudiksvall, det vill säga en statlig myndighet i det län jag representerar i riksdagen, blev jag nekad. Kronofogden har i ett mejl till de anställda nekat dem att ta emot besök från förtroendevalda i myndighetens lokaler. Det är ytterst anmärkningsvärt. En statlig myndighet försöker förhindra förtroendevalda och de anställda att föra en dialog. En statlig myndighet agerar så att yttrandefriheten inskränks.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att ändra på det sätt Kronofogdemyndigheten agerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Sista svarsdatum: 2019-02-27 Svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga