Kronofogden

Skriftlig fråga 2018/19:377 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är meningen att de statliga myndigheterna ska följa de mål och ramar regeringen beslutat om. Regeringen har till exempel uttryckt sina ambitioner så här: För att Sverige ska hålla ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet. Det handlar både om statliga jobb och om medborgarnas tillgång till service. Regeringen har därför beslutat att den statliga servicen i landet ska förbättras.

Då skulle man kunna tro att när en statlig myndighet så tydligt går emot de intentionerna, som i fallet med nedläggningen av Kronofogdemyndighetens kontor på mindre orter, exempelvis i Hudiksvall, så skulle regeringen agera. Kronofogden har förutom att direkt gå emot regeringens uttalade intentioner och mål satt upp helt nya och egna kriterier för var myndigheten ska finnas.

Kronofogdens beslut om att bara finnas i tätorter med fler än 20 000 invånare och på orter där det finns högskola innebär något helt nytt och är en helt ny grund för var statliga myndigheter ska bedriva sin verksamhet. Om denna princip får råda betyder det att orter som Hudiksvall aldrig ska få tillgång till statliga jobb eller statlig service lokaliserad till orten.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Står ministern bakom Kronofogdens inriktning om att orter med färre än 20 000 invånare inte ska ha tillgång till statlig service lokaliserad till orten, eller avser ministern och regeringen att agera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-11 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga