Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vårdköerna i Sverige är långa. Sverige har i dag bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det stora brister gällande tillgängligheten. Regeringen och statsrådet verkar dock nöjda med situationen, trots att köerna ökar och väntetiderna behöver kortas ned. Situationen med långa köer har blivit värre sedan regeringen avskaffade kömiljarden.

Regeringens och statsrådet Gabriel Wikströms propositionslista är tom på konkreta förslag på åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Däremot meddelade Gabriel Wikström i en intervju i vårdtidningen Dagens Medicin i somras att Sverige i nuläget har för många akutsjukhus. Vidare menade Gabriel Wikström att det kan komma att ske ett flertal nedläggningar av akutsjukhus i samband med regeringens regionreform.

Men han tror att de nya storregionerna kan komma att lägga ner ett antal akutsjukhus när en regionreform är genomförd, skriver man om ansvarigt statsråd Wikström i en intervju i tidningen Dagens Medicin sommaren 2016.

Uttalandet från Gabriel Wikström om nedläggning av akutsjukhus har skapat en stor oro bland invånarna i Sörmland och särskilt i Katrineholm där man oroar sig för framtiden för Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Många är oroliga att Kullbergska sjukhuset ska läggas ned i och med de uttalanden som statsrådet gjort.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Avser statsrådet att verka för en nedläggning av Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och hur avser statsrådet i ett sådant fall att motverka orimliga väntetider?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-20 Överlämnad: 2016-10-20 Anmäld: 2016-10-21 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-11-02
Svar på skriftlig fråga