Kulturskolan

Skriftlig fråga 2020/21:2111 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Pandemin har gjort att landets kulturskolor tvingats ställa in många prova på-tillfällen och uppvisningskonserter. Detta är inte bara beklagligt utifrån det faktum att eleverna mister tillfällen att öva skarpt, utan det riskerar också att få långsiktiga konsekvenser för hela kulturskoleverksamheten.

Enligt en enkät som Kulturskolerådet skickat ut till landets musik- och kulturskolechefer uppger 65 procent att pandemin har gjort det svårare att få in nya elever.

Att kulturskolan både är och har varit viktig för svenskt kulturliv är de allra flesta överens om. Vi socialdemokrater håller verksamheten mycket högt och vill därför signalera vår oro för de konsekvenser som pandemin för med sig. Undertecknad anser att det behövs proaktiva åtgärder från politikens sida för att ge landets kulturskolor möjlighet att möta den negativa utvecklingen.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad tänker ministern göra för att pandemins konsekvenser inte ska bli ihållande för landets kulturskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-09 Överlämnad: 2021-03-10 Anmäld: 2021-03-11 Svarsdatum: 2021-03-17 Sista svarsdatum: 2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga