kurder i Syrien

Skriftlig fråga 2001/02:1376 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)

den 24 juni

Fråga 2001/02:1376

av Helena Bargholtz (fp) till utrikesminister Anna Lindh om kurder i Syrien

I Syrien lever ca 2,5 miljoner kurder varav de flesta systematiskt förtrycks av den syriska regimen. Landet styrs av Bathpartiet som i mer än 40 år har underkuvat kurderna i landet. Våld, misshandel, tortyr, gripanden och summariska rättegångar tillhör vardagen för dessa utsatta människor. Många utav dem har berövats sina medborgarskap och lever således som statslösa i sitt eget land. Kurder har vidare fråntagits sin äganderätt, rätten att bli anställda och rätten till ransoneringskuponger.

Den syriska regimen förtrycker metodiskt oliktänkande och minoriteter och kränker därmed mänskliga rättigheter.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förbättra situationen för kurderna i Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-24 Besvarad: 2002-07-19 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-19)