Kurdernas deltagande i fredssamtalen om Syrien

Skriftlig fråga 2013/14:352 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 23 januari

Fråga

2013/14:352 Kurdernas deltagande i fredssamtalen om Syrien

av Hans Linde (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 22 januari inleddes fredskonferensen om Syrien i Genève. Flera distrikt i nordöstra Syrien med en framför allt kurdisk befolkning valde att dagen före deklarera sig som en autonom region. Styret i regionen har redan utsett en egen president och en egen regering. Att de kurdiskdominerade områdena utropar autonomi i detta läge är kopplat till att det dominerande kurdiska partiet i Syrien, PYD, inte bjudits in till de nu pågående samtalen.

Om den pågående fredskonferensen ska innebära en verklig fredsprocess kommer det att kräva ett starkt engagemang från världssamfundet. Men en förutsättning för att en fredsprocess ska kunna inledas är även att de centrala och relevanta parterna inkluderas.

Bashar al-Asads omfattande förtryck mot kurderna har lett till att många kurder är starka motståndare till regimen. Samtidigt har Syriens nationella råd bara lyckats få med sig enskilda kurder och de mindre kurdiska partierna. Det har även förekommit omfattande strider mellan kurdisk milis och islamistiska grupperingar. Många kurder upplever därför att de inte företräds av de parter som finns på plats i Genève.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att Sverige ska agera för att företrädare för de nyutropade autonoma kurdiska områdena i Syrien ska inkluderas i de kommande fredssamtalen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-23 Anmäld: 2014-01-24 Besvarad: 2014-01-30 Svar anmält: 2014-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-30)