Kvarkentrafiken

Skriftlig fråga 2011/12:320 av Baylan, Ibrahim (S)

Baylan, Ibrahim (S)

den 25 januari

Fråga

2011/12:320 Kvarkentrafiken

av Ibrahim Baylan (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Ända sedan EU-inträdet har färjetrafiken mellan Umeå och Vasa i Finland – Kvarkentrafiken – varit hotad då den kommersiella bärigheten har varit svag. Den finländska regeringen har stöttat Kvarkentrafiken så att den ska finnas kvar. Detta har gagnat både miljön och den ekonomiska tillväxten i såväl Österbotten i Finland som Västerbotten i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att stötta färjetrafiken mellan Vasa och Umeå.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-25 Anmäld: 2012-01-25 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)