lagändring av turordningsreglerna

Skriftlig fråga 1998/99:632 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)
Fråga 1998/99:632 av Patrik Norinder (m) till statsrådet Mona Sahlin om lagändring av turordningsreglerna

den 18 maj

 

Med anledning av riksdagens beslut om att regeringen utan dröjsmål skall komma med förslag om ändring av turordningsreglerna i LAS ställde jag den 5 maj en fråga till statsrådet. Formuleringen var: "När avser statsrådet senast att lägga fram ett förslag om lagändring av turordningsreglerna?"

Statsrådet har inte svarat på min frågeställning, utan angivit att en proposition kan vara färdig tidigast i början av år 2000. Detta faktum var redan känt.

Frågan om senaste datum äger sitt berättigande, då statsrådet så tydligt har tagit ställning i frågan genom att anse att förslaget är både dumt och onödig. Även genom LO:s representation i socialdemokraternas verkställande utskott kan finnas anledning att misstänka att lagförslaget kan utsättas för påtryckningar att obstruera en proposition.

Då arbetet redan har påbörjats och lagändringen inte borde vara mer komplicerad än att en tidsplan kan fastställas för avlämnande av ett lagförslag, upprepar jag därför min fråga och förutsätter att statsrådet respekterar riksdagsledamöternas rätt att ställa frågor och erhålla relevanta svar på frågeställningarna.

 

När avser statsrådet senast att lägga fram ett förslag om lagändring av turordningsreglerna?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-05-18 Anmäld: 1999-05-25 Besvarad: 1999-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga